Fundament Altan 3

Fundament | Altan 3

Beskrivelse / Fundament Altan 3

Fundament | Altan 3

Solid fundament til drivhus Altan 3. Det er viktig å montere drivhuset til et sterkt fundament som er godt festet til underlaget. Med fundamentsrammen er dette enkelt og utfør.

Mer informasjon

Utførelse / Lakkering Ulakkert