Transport

  • FAST FRAKT OVER 5.000,-
  • FRAKT "POST I BUTIKK"
  • KJØP NÅ MED KLARNA

Transport

Skade ved levering/henting

Mottaker anmerker skade på sjåførens håndterminal/fraktbrev. Eksempel på kvittering med skade: "synlig skade i emballasje" + underskrift. Sikre dokumentasjon via foto. Kontakt kundeservice straks på telefon 09300. La gods og emballasje være intakt inntil saken er avklart. Mottaker kontakter avsender som vil ta saken videre med PostNord.

Skade oppdages etter levering

Godset utleveres mot kvittering. Mottaker skal undersøke godset, og kvittere for at antall kolli og synlig tilstand stemmer med det som er angitt i sendingsinformasjonen/transportdokumentet. Fra tid til annet oppstår situasjonen at skade oppdages først når godset pakkes ut etter at sjåføren har reist.

Melding om skjult skade

Varemottaker melder skaden til PostNord innen 4 timer etter utlevering, regnet etter normal arbeidstid. Dersom varen blir levert kl 13.00, vil fristen bli kl 09.00 neste arbeidsdag. Skaden meldes via webhenvendelse, telefon 09300 eller e-post til Kundeservice med henvisning til sendingsnummeret. Er du varemottaker skal melding om skade normalt meldes til avsender, da det er de som er PostNord sin avtalepart. PostNord forbeholder seg retten til å besiktige varen.

Ikke mottatt alle kolli?

Avvik i kolliantallet - manko. Mottaker kvitterer for det antall kolli som mottas på sjåførens håndterminal / fraktbrev. Eksempel på kvittering med kolliavvik: Mottatt 7 av 8 kolli + underskrift. Kontakt kundeservice på telefon 09300 / web-henvendelse for godsetterlysning. Dersom godsetterlysning ikke medfører at godset blir lokalisert, kontakt avsender som overtar den videre kommunikasjon med PostNord. Gods som ikke er stilt til mottakers disposisjon innen 30 dager etter innlevering til transportør, har avsender og mottaker rett til å anse som tapt. Kommer ikke godset til rette, er det vanlig at avsender fremsetter erstatningskrav ovenfor PostNord på det savnede godset. Lov om vegfraktavtaler (internasjonal transport CMR) sier at avsender er transportørens kontaktperson inntil godset er utlevert.

Vi i Tilboligen hjelper deg gjerne med hele denne prosessen og ønsker å hjelpe slik at dere som vår kunde blir minst mulig skadelidende om uhellet skulle være ute.

Returadresse Skien Havneterminal c/o tilboligen.no Havenevegen 70 3739 Skien